Spinder tarjoaa kokonaiskonseptin, joka sisältää hyvät suojatuotteet sekä karjan että tilallisten parhaaksi.

Spinder tarjoaa kokonaiskonseptin, joka sisältää hyvät suojatuotteet sekä karjan että tilallisten parhaaksi.

 

Meadow Vista & Meadow Valley; unprecedented cowcomfort!


Would you like to experience the Meadow comfort for yourself? Reqeust a sample!

Maidontuotannon suojakonseptit ja navetan kiinnikkeet maitoteollisuuteen

Kannattavan navetan ja terveiden lehmien pitämiseen tarvitaan ensi sijassa tarkkaan harkittu navettakonsepti. Hyvä navettakonsepti hyödyntää käytettävissä olevan tilan optimaalisesti, asettaa lehmien mukavuuden etusijalle, mutta kiinnittää huomiota myös maidontuottajan hallintatapaan. On myös selvää, että toiminnan tulee pysyä edullisena.

Kapasiteetti, rakennus, valaistus ja ilmanvaihto ovat ensisijaisia tekijöitä. Suunnitteluprosessin aikana otetaan myös huomioon esimerkiksi rakennuksen ennakoitu kesto, miten usein eläimet laiduntavat ulkona sekä sorkkien hoito. Kulkuväylät, eri alueiden erottaminen lepäämiseen ja muihin toimintoihin tehdään lehmäliikenneporteilla, ja makuu- ja kävelyalueiden suunnittelulla ja ominaisuuksilla on myös tärkeä rooli. Karsinoiden, ruokinta-alueiden ja vesikaukaloiden määrä ja mallit sekä lypsyjärjestelmän ja tilojen, kuten sairasosastoinakin käytettävien hoivakarsinoiden ja vasikkakarsinoiden tyyppi ja sijainti ovat myös tärkeitä seikkoja. Lyhyesti sanottuna tiloissa ei saa olla tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti eläinten tai työntekijöiden terveyteen yleisellä tasolla.

Karjasuojan suunnittelu ei ole siis helppoa, erityisesti kun otetaan huomioon virhejärjestelyt ja huonojen asennusten seuraukset. Spinderillä on monien vuosien käytännön kokemus karjasuojien suunnittelusta, toteuttamisesta ja varustamisesta. Suosituksissamme otetaan huomioon maatilan olosuhteet. Näytämme myös, miten älykkäät ratkaisut lisäävät lehmien mukavuutta ja vähentävät vaadittavien tehtävien määrän minimiin. Emme vain pidä tärkeimpänä prioriteettina lehmien mukavuutta, vaan suhtaudumme vakavasti myös viljelijän hyvinvointiin ja työmukavuuteen.

Tutustu tuotevalikoimaamme

Ihanteellinen karjakarsina sopii täydellisesti sekä lehmien että viljelijän tarpeisiin. Eläinten tulee pysyä terveinä ja tuottavina. Oikeanlainen karjakarsinan suunnittelu vaikuttaa ehdottomasti tähän, ja luo myös tehokkaan ja miellyttävän työympäristön. Haluatko tietää lisää?

Tilaamalla sähköpostiviestimme saat Spinder-uutiset automaattisesti postiisi