Spinder disclaimer

Vastuuvapauslauseke

Spinder B.V. on vastuussa www.spinderdhc.fi -sivujen tiedoista. Spinder B.V. vastaa myös toteutuksesta ja ylläpidosta osoitteessa www.spinder.nl. Pidämme erityistä huolta siitä ja varmistamme sen, että www.spinder.nl -sivuston tiedot pidetään mahdollisimman hyvin ajan tasalla, saatavissa, oikeina ja täydellisinä.

Vastuu

On kuitenkin mahdollista, että tämän sivuston sisältö on vanhentunutta, epätäydellistä ja/tai väärää. Sellaisenaan tämän verkkosivuston sisällöstä ei voi johtaa oikeuksia. Spinder B.V. ei ole millään lailla vastuussa tietojen käytön seuraamuksista sivustolla www.spinder.nl.

Linkit

On mahdollista, että kolmansien osapuolien pääsy tälle sivustolle ja/tai muihin tietolähteisiin tarjotaan tämän sivuston kautta. Spinder B.V. ei ole millään lailla vastuussa tietojen käytön seuraamuksista näillä sivustoilla ja/tai sivuilla.

Immateriaalioikeudet

Kaikki immateriaalioikeudet, jotka liittyvät tietoihin www.spinderdhc.fi -sivustolla, mukaan lukien – mutta ei pelkästään – materiaalit, valokuvat, piirrokset, nimet, logot, tuotemerkit ja muut tunnusmerkit, kuuluvat Spinder B.V.:lle. Tietojen saataville asettaminen ei anna käyttäjille lupaa jäljentää ja/tai levittää näitä tietoja. Tällaiset toimet eivät ole sallittuja ilman Spinder B.V.:n, sen asiakkaiden tai asianomaisen kolmannen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista lupaa, lukuun ottamatta laillisesti hyväksyttäviä toimia, kuten tietojen tulostamista tällä verkkosivustolla henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön.